Tag: Loyiso Gola Unlearning

ตลก Comedy

Loyiso Gola Unlearning โลยิโซ โกลา...

Loyiso Gola Unlearning โลยิโซ โกลา โละทิ้งความรู้เก่า (2021) บรรยายไทย รีวิว Loyiso Gola Unlearning โลยิโซ โกลา โละทิ้งความรู้เก่า (2021)           วันนี้น้องไปงานศพพ่อของพี่ที่รู้จักค่ะ บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความเศร้าโศก น้องเองก็ต้องขอแสดงความเสียในกับพี่คนนั้นด้วยค่ะ น้องเองก็เศร้าไปด้วยเลยค่ะ ชีวิตคนเรานี้มันไม่แน่ไม่นอนจริงๆ ค่ะ